งานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว

งานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว ประเพณีข้าวใบสีสุขขวัญ อำเภอเขาสามสิบ อำเภอเขาชะกัง 1. ช่วงเย็น งานเช้าและเย็น วันที่ 3 มีนาคม 2. ประวัติความเป็นมา นำโดยผู้นำท้องถิ่น โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติ การลบพื้นโดยกำนัน วรชัย และ อุดม สมปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลข้าวสามสิบ บรรดาผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูประเพณีใบศรีสุขกวางขาว ฟื้นฟูและรักษาประเพณีใบศรีซื่อขวัญข้าว ส่งเสริมและส่งต่อประเพณีที่สวยงามนี้จากรุ่นสู่รุ่น 4. ขั้นตอนและพิธีกรรม กิจกรรมที่ดำเนินการคือ: ภาคเช้า: จะมีขบวนแห่ใน 13 หมู่บ้าน ขบวนจะประดับด้วยข้าวเปลือกและเมล็ดพืชต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ผ้าขาวม้า วิถีชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นนั้นสวยงาม ตระการตา และไม่มีใครเทียบได้ เป็นงานฝีมือล้ำค่าที่ทอรวงข้าว สิ่งที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดโดยชาวอำเภอเขาสามสิบนั้นตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นและส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป นอกจากขบวนพาเหรดแล้ว ภายในงานยังมีการขายจานตำบลและการประกวดผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย วางแผนกิจกรรมต่างๆ พิธีบูชา เดิมสระแก้วดำรงตำแหน่งเป็นอำเภอเล็กๆ และในอดีตได้ตั้งด่านให้รัฐบาลเข้าตรวจคนและสินค้า มีข้าราชการในตำแหน่งเสนาธิการซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านตรวจ จนถึงปี พ.ศ. 2452 รัฐบาล ยกฐานะเป็นตำบลและพระนาม […]

ประเพณีสงกรานต์ ภาคใต้

ประเพณีสงกรานต์ ภาคใต้ เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีเฉลิมฉลองปีใหม่ของประเทศไทย แม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่ามักจัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่ 5 ตามปฏิทินจันทรคติ ประเทศไทยมีประเพณีสงกรานต์ย้อนหลังไปถึงสมัยอยุธยา ในหลักนิติธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงกล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพิธีดับเทียนพรรษาว่าเผด็จการใดเป็นพิธีตัดปีเก่า เกี่ยวกับพิธีลดละหมาดจนถึงวันขึ้นปีใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าหมายถึงการบำเพ็ญกุศลตามปฏิทินจันทรคติครั้งที่ 5 ซึ่งบ่งชี้ว่าประเพณีสงกรานต์ของหลวงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ข้าพเจ้าใช้ วันขึ้นปีใหม่จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ เสถียรโฆเศรษฐ์ อธิบายคำภาษาสันสกฤตว่า “สงกรานต์” ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนที่ หมายถึง การเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์จากกลุ่มดาวหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ในภาษาสันสกฤต สงกรานต์ หมายถึง ทุกเดือน เวลาที่คนไทยเรียกว่า “สงกรานต์” คือเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเป็นราศีเมษ เพราะเป็นวันและเวลาในการเริ่มต้นปีใหม่ตามคติที่ถือว่าเป็นวันสงกรานต์ ชาวฮินดูที่ปฏิบัติในอินเดียมีประเพณีการฉลองปีใหม่ที่เรียกว่าติวารี กาลครั้งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ในสมัยโบราณ ประเทศไทยนับเดือนจันทรคติและต้อนรับปีใหม่ในเดือนไอซึ่งตรงกับเดือนธันวาคม เทศกาลสงกรานต์เชื่อว่าเป็นประเพณีปีใหม่ที่สืบทอดมาจากอินเดีย เดือนเมษายนเป็นเดือนที่คนไทยถูกปล่อยตัวจากการทำนา จึงเหมาะที่คนไทยจะต้อนรับปีใหม่ในช่วงเวลานี้เช่นกัน เวลาว่างเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวใต้ ประเพณีสงกรานต์ในภูมิภาคอื่นๆ มีความคล้ายคลึงกัน แต่จริงๆ แล้วมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันมากมาย สิ่งสำคัญคือการละเว้นจากการมองหาวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับอนาคต ละเว้นจากการล่าข้าว ปู ปลา และผัก ซึ่งต้องละเว้นจากการทำสีข้าว และห้ามอาบน้ำในแม่น้ำและลำคลอง ห้ามตัดผมหรือเล็บ ตัดกิ่งไม้ […]