ประเพณีล่องสะเปา

ประเพณีล่องสะเปา การล่องเรือสะเปาเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง ซึ่งคล้ายกับประเพณีลอยกระทงในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย และเป็นประเพณี ประเพณี และวัฒนธรรมโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลำปางซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่อยู่ปลายน้ำเพื่อเตรียมใช้ในชีวิตหน้าเป็นของกำนัลแก่วิญญาณผู้ล่วงลับและเพื่อบิณฑบาตแก่คนเป็น หลักฐานการสืบสานประเพณีสระเปา ในสมัยเจ้าบุญวัฒน์วงษ์มานิต (พ.ศ. 2440 – 2465) มีหลักฐานว่าดาสะเปาหลวงแต่งเป็นเรือสำเภาที่มีเสากระโดงและโคมเล็กๆ นับร้อย มีอาหารบนเครื่อง พวกเขาทาสีรูปปั้นทาส ช้าง ม้า วัว และควาย และทำพิธีเอาศีรษะเข้าไปในซาเปาก่อน ข้าราชบริพารและชาวเมืองจึงนำสะเภาน้อย ตามขบวนแห่เป็นขบวนจากกำหลวง ลงที่ท่าเรือช้างเผือก (หลังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนปัจจุบัน) ประชาชนกำลังถือสะเปาน้อย ลอยกระทงสองฝั่งแม่น้ำ (ธิดาองค์สุดท้ายของเจ้าบุญวัฒน์ วงษ์มานิต จากเรื่องเจ้าหญิงเบสบง) (บุญชู วงรักษ์, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2551) คำว่า “สะเปา” เป็นคำเดียวกับ “สันเป่า” และโดยทั่วไปหมายถึงเรือใบที่แล่นเรือ รันเนอร์ แปลว่า แทงค์ ตั้งชื่อตามอัตลักษณ์ของสะเปาเกี่ยวกับความเชื่อทางพุทธศาสนาของชาวล้านนา ที่ชาวบ้านเตรียมขึ้นจากความเชื่อที่ว่าเรือใบสะเปาคือการบิณฑบาตแก่ผู้วายชนม์ วิธีทำสระผมล้านนา ควรใช้กล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้ว ตกแต่งและตกแต่งด้วยดอกไม้หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ฝั่งรามคำแหงและสินค้าอื่นๆก็มีนะครับ […]

งานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว

งานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว ประเพณีข้าวใบสีสุขขวัญ อำเภอเขาสามสิบ อำเภอเขาชะกัง 1. ช่วงเย็น งานเช้าและเย็น วันที่ 3 มีนาคม 2. ประวัติความเป็นมา นำโดยผู้นำท้องถิ่น โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติ การลบพื้นโดยกำนัน วรชัย และ อุดม สมปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลข้าวสามสิบ บรรดาผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูประเพณีใบศรีสุขกวางขาว ฟื้นฟูและรักษาประเพณีใบศรีซื่อขวัญข้าว ส่งเสริมและส่งต่อประเพณีที่สวยงามนี้จากรุ่นสู่รุ่น 4. ขั้นตอนและพิธีกรรม กิจกรรมที่ดำเนินการคือ: ภาคเช้า: จะมีขบวนแห่ใน 13 หมู่บ้าน ขบวนจะประดับด้วยข้าวเปลือกและเมล็ดพืชต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ผ้าขาวม้า วิถีชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นนั้นสวยงาม ตระการตา และไม่มีใครเทียบได้ เป็นงานฝีมือล้ำค่าที่ทอรวงข้าว สิ่งที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดโดยชาวอำเภอเขาสามสิบนั้นตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นและส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป นอกจากขบวนพาเหรดแล้ว ภายในงานยังมีการขายจานตำบลและการประกวดผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย วางแผนกิจกรรมต่างๆ พิธีบูชา เดิมสระแก้วดำรงตำแหน่งเป็นอำเภอเล็กๆ และในอดีตได้ตั้งด่านให้รัฐบาลเข้าตรวจคนและสินค้า มีข้าราชการในตำแหน่งเสนาธิการซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านตรวจ จนถึงปี พ.ศ. 2452 รัฐบาล ยกฐานะเป็นตำบลและพระนาม […]

ประเพณีสงกรานต์ ภาคใต้

ประเพณีสงกรานต์ ภาคใต้ เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีเฉลิมฉลองปีใหม่ของประเทศไทย แม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่ามักจัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่ 5 ตามปฏิทินจันทรคติ ประเทศไทยมีประเพณีสงกรานต์ย้อนหลังไปถึงสมัยอยุธยา ในหลักนิติธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงกล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพิธีดับเทียนพรรษาว่าเผด็จการใดเป็นพิธีตัดปีเก่า เกี่ยวกับพิธีลดละหมาดจนถึงวันขึ้นปีใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าหมายถึงการบำเพ็ญกุศลตามปฏิทินจันทรคติครั้งที่ 5 ซึ่งบ่งชี้ว่าประเพณีสงกรานต์ของหลวงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ข้าพเจ้าใช้ วันขึ้นปีใหม่จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ เสถียรโฆเศรษฐ์ อธิบายคำภาษาสันสกฤตว่า “สงกรานต์” ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนที่ หมายถึง การเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์จากกลุ่มดาวหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ในภาษาสันสกฤต สงกรานต์ หมายถึง ทุกเดือน เวลาที่คนไทยเรียกว่า “สงกรานต์” คือเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนจากราศีมีนเป็นราศีเมษ เพราะเป็นวันและเวลาในการเริ่มต้นปีใหม่ตามคติที่ถือว่าเป็นวันสงกรานต์ ชาวฮินดูที่ปฏิบัติในอินเดียมีประเพณีการฉลองปีใหม่ที่เรียกว่าติวารี กาลครั้งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ในสมัยโบราณ ประเทศไทยนับเดือนจันทรคติและต้อนรับปีใหม่ในเดือนไอซึ่งตรงกับเดือนธันวาคม เทศกาลสงกรานต์เชื่อว่าเป็นประเพณีปีใหม่ที่สืบทอดมาจากอินเดีย เดือนเมษายนเป็นเดือนที่คนไทยถูกปล่อยตัวจากการทำนา จึงเหมาะที่คนไทยจะต้อนรับปีใหม่ในช่วงเวลานี้เช่นกัน เวลาว่างเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวใต้ ประเพณีสงกรานต์ในภูมิภาคอื่นๆ มีความคล้ายคลึงกัน แต่จริงๆ แล้วมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันมากมาย สิ่งสำคัญคือการละเว้นจากการมองหาวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับอนาคต ละเว้นจากการล่าข้าว ปู ปลา และผัก ซึ่งต้องละเว้นจากการทำสีข้าว และห้ามอาบน้ำในแม่น้ำและลำคลอง ห้ามตัดผมหรือเล็บ ตัดกิ่งไม้ […]