บทความทั้งหมด

ประเพณีล่องสะเปา

ประเพณีล่องสะเปา การล่องเรือสะเปาเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปาง ซึ่งคล้ายกับประเพณีลอยกระทงในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย และเป็นประเพณี ประเพณี และวัฒนธรรมโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของลำปางซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย

Read More »

ประเพณีสงกรานต์ ภาคใต้

ประเพณีสงกรานต์ ภาคใต้ เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีเฉลิมฉลองปีใหม่ของประเทศไทย แม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่ามักจัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่

Read More »