งานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว

งานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว ประเพณีข้าวใบสีสุขขวัญ อำเภอเขาสามสิบ อำเภอเขาชะกัง 1. ช่วงเย็น งานเช้าและเย็น วันที่ 3 มีนาคม 2. ประวัติความเป็นมา นำโดยผู้นำท้องถิ่น โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติ การลบพื้นโดยกำนัน วรชัย และ อุดม สมปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลข้าวสามสิบ บรรดาผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูประเพณีใบศรีสุขกวางขาว ฟื้นฟูและรักษาประเพณีใบศรีซื่อขวัญข้าว ส่งเสริมและส่งต่อประเพณีที่สวยงามนี้จากรุ่นสู่รุ่น 4. ขั้นตอนและพิธีกรรม กิจกรรมที่ดำเนินการคือ: ภาคเช้า: จะมีขบวนแห่ใน 13 หมู่บ้าน ขบวนจะประดับด้วยข้าวเปลือกและเมล็ดพืชต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ผ้าขาวม้า วิถีชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นนั้นสวยงาม ตระการตา และไม่มีใครเทียบได้ เป็นงานฝีมือล้ำค่าที่ทอรวงข้าว สิ่งที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดโดยชาวอำเภอเขาสามสิบนั้นตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นและส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป นอกจากขบวนพาเหรดแล้ว ภายในงานยังมีการขายจานตำบลและการประกวดผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย วางแผนกิจกรรมต่างๆ

พิธีบูชา เดิมสระแก้วดำรงตำแหน่งเป็นอำเภอเล็กๆ และในอดีตได้ตั้งด่านให้รัฐบาลเข้าตรวจคนและสินค้า มีข้าราชการในตำแหน่งเสนาธิการซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านตรวจ จนถึงปี พ.ศ. 2452 รัฐบาล ยกฐานะเป็นตำบลและพระนาม ‘พระเจ้าอันฟอร์สระแก้ว’ อยู่ภายใต้การควบคุมของอ.กบินทร์บุรี ชื่อของสระน้ำถูกใช้เป็นชื่ออำเภอมาจนถึงทุกวันนี้ ยกฐานะของอำเภอเรียกว่า “อำเภอรองบี” คือ จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้จัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 110 มาตรา 125 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2536 จึงมีกฎหมาย เปิดทำการเมื่อ 1 ธันวาคม 2536 เป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย

ประเพณีดอกไม้บานบนบูรพา ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดเทศกาลหลวงพ่อทองและกาชาด ขบวนนี้สืบสานประเพณีสระแก้ว เมืองดีของไทย ชมการประกวดร้องเพลง นิทรรศการแนะนำการทำงานของสำนักงานสาธารณะ การแสดงละคร ความบันเทิง ขบวนแห่วัฒนธรรม นิทรรศการ งานแสดงสินค้าที่แยกสระแก้ว ดอกแก้ว เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 10 เมตร มงกุฏกลมหนาแน่น สีเขียวเข้ม เปลือกไม้สีขาวอมเทา ช่อดอกสั้นตามซอกใบ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม

เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองเทศกาลสัตประจำเดือนไทย-กัมพูชา พ.ศ. 2565 ซึ่งรวมถึงไฮไลท์ของงานสโมสรสาเกใต้ การแข่งขันปลาดุก และงานชิมอาหารไทยภาคใต้ วัดสาเก เทศกาลบุญสัมพันธ์ ตุลาคม 2565 ปฏิทินไทยกัมพูชา เริ่ม 24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าอินโดจีนอรัญประเทศ สระแก้วเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในภาคใต้ของสระแก้ว สมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวสระแก้ว สมาคมอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวสระแก้วแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ร่วมกับ ททท. เตรียมจัดเทศกาลเดือนตุลาคม – แผ่นดินที่สอง ประเทศไทย – กัมพูชา ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นประเพณีแห่งความศรัทธา . และเป็นประเพณีแห่งความสุขในครอบครัว คนที่รวบรวมญาติพี่น้องบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญอุทิศตนเพื่อการกุศล งานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว

เมื่อเวลา 20.00 น. เมื่อคืนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปริญญา โฟติศาสตร์ และผู้ว่าฯ บันทาย มีชัย อุมม์ เล่ห์ไตร เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของทั้งสองจังหวัดและเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายชนาธิป ฮกมณี เจ้าคณะอำเภอโฮกุมานิ อ.อรัญประเทศยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ว่าราชการทั้งสองจังหวัดมาเปิดงาน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นงานร่วมกันครั้งแรกของไทยและกัมพูชา โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2565 เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ณ ศูนย์การค้าอินโดจีน (อ.อรัญประเทศ) อำเภอปาไร ) ขบวนแห่ชื่นชมผู้ปกครอง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. วันที่ 24 กันยายน ในรูปแบบงานจังหวัดสระแก้ว ผู้ที่เสียชีวิตตามหลักศาสนาพุทธจะเริ่มแห่จากตลาดหัวมุมอรัญประเทศ (ในขบวนแห่ตุ๊กตาจักรพรรดิ์) อรัญประเทศ ปั่นจักรยานรอบตลาดเทศบาล ถึงลาน ของพระสยามเทวาธิราช (อรัญประเทศ) และสิ้นสุดที่หน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ เวลา 18:30 น. พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจะเริ่มขึ้น ประธานร่วมพิธีเปิดจังหวัดบันทายมีชัย 10 คืน 10 วันชมเทศกาล

เกรียงศักดิ์ โลเมก เลขาธิการอาวุโส อำเภอโคกสูง ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมภาคใต้ของจังหวัดสระแก้ว และในนามของคณะกรรมการจัดงาน “สิบสองเดือนของไทยกัมพูชา บุญศาสตร์ ปี 2565 ร่วมกับสโมสรประชาชนภาคใต้แห่งสระแก้ว” จังหวัดแก้วได้รับรางวัล: หอการค้าสระแก้ว สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะชาวภาคใต้ของไทยและกัมพูชาซึ่ง ยังได้ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร เช่น เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น เป็นแบบจำลอง BCG ในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เราจึงมี ร่วมกันก่อตั้งประเพณี “บางเสาร์ 12 เดือนของไทยและกัมพูชาในปี 2565 จะเป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ขบวนแห่เพลงสรรเสริญจึงเป็นกิจกรรมหลักในการเพิ่มรายได้ชุมชนจาก ท่องเที่ยวต่างประเทศ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน ประเพณีวัฒนธรรมไทย (ภาคใต้) และการแสดงทางวัฒนธรรมของกัมพูชา นิทรรศการประเพณีบุญสาดเดือนตุลาคม และประวัติศาสตร์ข้าวยี่ด่าน ทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชา

เปิดงานประเพณีแซนโฎนตา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วินัย โตเจริญ นายกเทศมนตรี อ.ท่าพระยา จ.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสันโดนาตะ ที่วัดท่าพระยา อำเภอท่าพระยา จังหวัดสระแก้ว ประเพณีดังกล่าวถือเป็นงานท้องถิ่นที่เน้นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีจากบรรพบุรุษ เพื่อสืบสานประเพณีสันดอนตาของชาวอำเภอท่าพระยา เอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายท้องถิ่นและกัมพูชา ถือพิธีบูชาบรรพบุรุษ เช่น เทศกาลข้าวสาร (ข้าวสาร) หรือ เทศกาลบุญสาดไทย ตามภาษาท้องถิ่นของกัมพูชาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษซึ่งเป็นประเพณีที่ดี

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 14 ของเดือนสุดท้ายของเดือนตุลาคมตามปฏิทินจันทรคติสำหรับประเพณีการจัดงานซานตาคลอส เทศกาลนี้ ถือเป็นประเพณีการสักการะบรรพบุรุษของเชื้อสายกัมพูชาโบราณและเรียกกันว่า ‘ซาน’ ความหมายคือ บูชา และคำว่า Donta หมายถึง คำว่า Donta หมายถึงบรรพบุรุษและเชื่อกันว่าเป็นประเพณีมาตั้งแต่กำเนิด ครอบครัวและชุมชนมีพิธีกรรมเฉพาะ การเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่อาจจะขาดหายไป ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อของคนโบราณ ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดใน ส่งเสริมความรักสามัคคีในหมู่ชาวอำเภอท่าพระยาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เราช่วยคุณรักษา รวมถึงการใช้ประเพณีเป็นสายสัมพันธ์ในครอบครัว อนุรักษ์ ส่งต่อ และรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพี่น้องชาวไทย-กัมพูชาเคยเข้าร่วมในเทศกาลซานดอนตาประจำปี เดินทางไปร่วมงานต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการระบาดของโรค coronavirus ในปีนี้ 2019 รัฐบาลได้ปิดพรมแดนและห้ามชาวกัมพูชาข้ามพรมแดนและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้มีเพียงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาและ ชาวกัมพูชายังคงอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมงาน สภาวัฒนธรรมอำเภอ และประชาชนยังคงเดินทางไปร่วมงานและเข้าร่วมขบวนพาเหรดในชุมชนตาพระยาที่พลุกพล่าน โดยมี ประกุล วิศาล ปุณยภิรัตน์ (สมใจ อธิปัญญา) ประธานสงฆ์เข้าร่วมพิธี พวกเขาบูชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงเสนี) ที่ร่วมถวายอาหาร ถวายเครื่องบูชาแก่บรรพบุรุษ และแสดงระบำที่สวยงาม งานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดสระแก้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง